SZÁLLÍTÁS FELTÉTELEI A BANK CENTER ÉPÜLETÉBEN

A Bank Center épületében a szállítás és rakodás az alábbi táblázatban összefoglaltak szerint lehetséges:

 

MIT MIKOR MENNYIT / NAP HOL HOGYAN ENGEDÉLYKÖTELES
mindennapi működéshez szükséges ellátmány (pl. irodaszer, élelmiszer) munkanapokon 8-18 óra között MAX. össz.1 kiskocsin (70x50cm) elférő mennyiség aulán/utcán/garázson át kézben/ kiskocsin NEM
MAX. össz. 3 kiskocsin (70x50cm) elférő mennyiség -1. szinti teherportán keresztül lifttel * kiskocsin IGEN**
kiskocsinál nagyobb méretű/ mennyiségű szállítmány, nagygépek, rakodás, költözés, székek, bútorok munkanapokon 18-08 óra között, vagy hétvégén korlátlan mennyiség -1. szinten keresztül*, bélelt lifttel//aulán át kézben/ kiskocsin IGEN**

 

*Gépjárművel a -1 teherbejáratot kizárólag az anyag és eszközszállítás idejére lehet igénybe venni, mely a parkoló szoftver által kezelve 15 percig díjmentes (15 percet meghaladó parkolás esetén a szállítót, vagy a bérlő döntésétől függően vendégkártya megállapodás esetén a bérlőt terheli a parkolás díja). A teherbejáróhoz 2,2 m magasságot meg nem haladó és 6 m-nél rövidebb gépjárművel lehet behajtani. A -1.szinten történő belépéshez az adott szállítási útvonalra korlátozott belépőkártyát kapnak a munkavégzők. Az azonosító kártyákat jól láthatóan kell viselni, kérésre fel kell mutatni. Az épületen belül csak a kártyák használatával lehet közlekedni. (A mélygarázs -2, -3, -4, -5 szintjeire a magasságkorlát 2 méter.)

 

**Az engedélyt a www.bankcenter.hu/ugyfelkapu webes felületen lehet kérelmezni. A szállítás kizárólag az Üzemeltető visszaigazoló emailjét követően kezdhető meg. Az anyagszállítás módját és útvonalát az Üzemeltető határozza meg.

 

 1. A Biztonsági szolgálatnak (továbbiakban: Szolgálat) jogában áll ellenőrizni a dolgozókat belépéskor és kilépéskor egyaránt. Az épületbiztonsági előírások miatt kizárólag annak engedélyezhető a beléptetése, aki érvényes azonosító okmány bemutatásával igazolja a kilétét (személyi adatokat tartalmazó arcképes okmány). Ennek hiányában a beléptetés megtagadható.

   

 2. A Szolgálat az épület bombariadó tervében foglaltak alapján ellenőrizheti a belépő személy által beszállítani kívánt tárgyakat, csomagokat. Az átvizsgáláshoz való hozzájárulás hiányában a Szolgálat a beléptetést megtagadja.

   

 3. A földszinti forgóajtón keresztül kiskocsival történő áthaladás szigorúan tilos! A vészkijárat ajtajának erre a célra történő használatát a Szolgálat biztosítja. A főbejáratok mellett található a csengő.

   

 4. A Szolgálat jogosult továbbá az Üzemeltető által előzetesen nem engedélyezett szállítók belépését megtagadni, az ilyen anyagok és felszerelések bevitelét megakadályozni.

   

 5. A lifteket rakodás vagy nagyobb tárgyak szállítása előtt védőburkolattal kell ellátni, melynek behelyezéséről az Üzemeltető gondoskodik.

   

 6. A burkolatok és berendezési tárgyak védelméről gondoskodni kell, ennek érdekében az épületen belül csak jó állapotú gumikerekű kiskocsival lehet terhet szállítani.

   

 7. A szállítmányt a földszinti Üzletsor, az Aula, a Redőnyök, a -1 szint folyosóin és a lépcsőházak területén még átmenetileg sem lehet elhelyezni, lerakni.

   

 8. A szállítás során keletkezett hulladékot, törmeléket a szállítónak a lehető legrövidebb időn belül el kell szállítania. Az épületen belül törmelék, hulladék tárolására még átmenetileg sincs lehetőség.

   

 9. A szállító az általa okozott károkért felelős és azt köteles megtéríteni.

   

 10. A szállító köteles az Üzemeltetőt és a Szolgálatot értesíteni rendkívüli esemény bekövetkeztekor.

   

 11. Az épületben az alkoholtartalmú italok fogyasztása és a dohányzás szigorúan tilos!